Om oss


Historik och verksamhet

Sedan mitten på 50-talet verkade två konstföreningar här i Vännäs. Vännässockens konstklubb som bildades av veterinärparet Klemenssons i Vännäsby. De hade ett stort intresse av konst och många kontakter som bidrog till ett rikt konstutbud i socknen.

Konstklubben saknade utställningslokal så paret Agnes och Bertil Klemensson ställde undan alla möbler i sitt vardagsrum och lät kon­stklubben hänga utställningarna i sitt hem, detta pågick i 30 år, därefter hölls utställningar i byastugan i Vännäsby.

Den andra konstföreningen, Vännäs Konstförening anordnade sina utställningar i Medborgarhusets festsal med Sigrid Tideman som ord­förande under många år. År 2002 slogs föreningarna samman och blev Vännäsbygdens konstförening. Idag har föreningen utställningar på biblioteket, hos våra studieförbund samt i ”Gulhuset” där vi också planerar att hålla workshops och andra aktiviteter framöver.

Vi vill väcka, underhålla och bredda intres­set och kunskapen om konst i allmänhet och konst i Vännäsbygden i synnerhet. En satsning på vår ungdomsverksamhet är något som vi brinner för och hoppas ska växa. Vi köper löpande in konst till vår samling, den används till offentlig utlåning och det är även ur den som vinsterna i våra fina lotterier väljs ut.