Bli medlem


Som medlem i föreningen får du inbjudan till utställnin­gar, konstföredrag, workshops, konstlotterier, konstcafé och resor.

10% rabatt vid inramning hos Mixat

Medlemsavgiften är f n 150 kr per år och betalas in på bankgiro 5776-0225.

Glöm inte att ange namn och adress.

Frågor som rör konstföreningen kan besvaras av Monica Thomson 0730510772,

Valter Karlsson 0935-231 60 eller Inga-Lill Nilsson tfn 0935-250 00.